Rozwiązanie Dla Systemu Vista: Wystąpił Błąd Podczas Udostępniania Połączenia Internetowego. Problem

W tym poście na blogu opiszą niektóre z możliwych przyczyn, które mogą powodować błąd Vista podczas udostępniania połączenia internetowego, a ponadto zasugerują możliwe rozwiązania tego problemu.

Przyspiesz swój komputer już dziś.

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta
 • 3. Wybierz komputery, które chcesz przeskanować i rozpocznij proces przywracania
 • Wykorzystaj w pełni swój komputer dzięki temu oprogramowaniu — pobierz je i napraw swój komputer już teraz.

  Komunikat o błędzie „Wystąpił błąd podczas włączania udostępniania połączenia internetowego” może również pojawić się niezależnie od tego, czy zapora sieciowa komputera jest wyłączona. Niezależnie od tego, co pomożesz na swoim komputerze, aby rozwiązać ten problem ze wskazówkami, większość użytkowników będzie potrzebować, aby naprawdę włączyć zaporę ogniową na twoim komputerze.

  widać nowy dobry błąd podczas względnego udostępniania Internetu

  Jak naprawić błąd Proszę sprawdzić połączenie?

  Wyłącz tryb samolotowy.Aktywuj połączenie informacji i faktów.Prawidłowe połączenie Wi-Fi.Często odświeżaj stronę.Uruchom ponownie bieżącą aplikację.Uruchom ponownie telefon.Użyj zaktualizowanej nowej wersji związanej z YouTube.Zaktualizuj swoją wersję przebiegu działania.

  Windows jeszcze ekspert

  Matthew Soft jest często niezależnym profesjonalistą, który przygotował wiele artykułów na temat różnych artykułów związanych z technologią. Jego głównym priorytetem jest funkcja operacyjna Windows i wszystko z nią związane. Jest niewątpliwie pasjonatem … Czytaj więcej

  Jak kompletnie włączam Udostępnianie połączenia internetowego?

  Kliknij prawym przyciskiem myszy swoje połączenie internetowe i wybierz Właściwości. Kliknij kartę Ogólne i upewnij się, że zaznaczone są symbole Klient sieci Microsoft i protokołu internetowego (TCP/IP). Kliknij kartę Zaawansowane i zaznacz pole Włącz udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia.

  Udostępnianie połączenia internetowego (ICS) Windows umożliwia użytkownikom dzielenie się dowolnym małżeństwem na tym samym komputerze, pracując z innymi urządzeniami w lokalnych sieciach marketingu internetowego partnerów cpa. Jednak nie zawsze działa to równorzędnie, ponieważ niektórzy użytkownicy musieli wcześniej borykać się z błędami ICS. Otworzy się okno Połączenia sieciowe, wskazując, że wystąpił jakiś rodzaj błędu w Internecie podczas sprzedaży hurtowej na tetheringu.

  Więc wziąłeś ten komunikat o błędzie? Jeśli tak, odpowiednie są tutaj różne poprawki.

  Jak naprawdę mam mieć problem z udostępnianiem połączenia internetowego?

  Jak się masz naprawić nowy wielki błąd, który wystąpił podczas włączania dzielenia połączenia internetowego?

  Sprawdź ustawienia i usługę udostępniania połączenia internetowego. Musisz wybrać opcję Udostępnianie połączenia internetowego.Upewnij się, że wszystkie usługi wymagane do udostępniania połączenia internetowego są aktywowane.Zamknij oprogramowanie komputera.

  1. Sprawdź ustawienia udostępniania połączenia internetowego podczas usługi

  Musisz wybrać opcję Udostępnianie połączenia internetowego. Jeśli ta opcja może nie być wybrana, ICS nie będzie zajęty. Możesz sprawdzić tę opcję, która jest następująca.

  1. Naciśnij klawisz Win basic + klawisz skrótu r, aby wejść do funkcji Uruchom.
  2. Wpisz ncpa.cpl w pakiecie tekstowym i naciśnij OK, aby otworzyć kartę Połączenia sieciowe bezpośrednio poniżej.
  3. Teraz możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze do jakiejś witryny i wybrać Właściwości.
  4. Kliknij opcję Udostępnij, aby otworzyć najczęściej otwieraną kartę w poniższym biografii.
  5. Ta karta zawiera opcję Zezwalaj innym użytkownikom sieci na pomyślne łączenie się z połączeniem internetowym tego komputera.
  6. Zaznacz to pole wyboru podczas rozważania opcji, jeśli niekoniecznie była ona do tego czasu zaznaczona.
  7. Kliknij OK, aby zamknąć okno.
  8. Istnieje również zadanie ICS, które można wyłączyć.
  9. Możesz to przetestować, naciskając klawisz Win + klawisz skrótu r w celu uruchomienia.
  10. Wpisz services.msc w typie pola Run Phrase i kliknij OK, aby otworzyć następujące okno. < /li>
  11. Teraz kliknij dwukrotnie obiekt, aby otworzyć dostęp do Internetu (ICS). Automatycznie
  12. wybierz (Opóźniony start) z, powiedziałbym, menu rozwijanego Typ uruchomienia.
  • Kliknij Zastosuj i kliknij OK.

  2. Upewnij się, że wszystkie usługi wymagane do udostępniania połączenia internetowego są aktywowane

  Po otwarciu okna Usługi upewnij się, że kilka innych produktów i usług jest włączonych. W rzeczywistości system sterowania przebiegiem działań wymaga dziewięciu usług działających. Zwykle konieczne Zmień następujące usługi:

  • Wtyczka w połączeniu z Play
  • Usługa bramy warstwy aplikacji
  • Zdalne wywołanie procedury (RPC)
  • Połączenia sieciowe
  • Wykrywanie lokalizacji sieci (NLA)
  • Telefonia
  • Menedżer dostępu do połączenia zdalnego dostępu
  • Automatyczny Menedżer połączeń zdalnych
  • Zapora systemu Windows
  1. Kliknij dwukrotnie funkcje wyświetlane w oknie Usługi.
  2. Zmień wszystkie typy uruchamiania na Automatyczny, jeśli mężczyźni i kobiety mają być wyłączeni. Przeładuj
  3. Następnie Windows, zanim Twój maleńki ponownie aktywuje ICS.

  3. Zamknij oprogramowanie antywirusowe

  .

  • Naciśnij jakiś skrót klawiaturowy Win + X i wybierz Menedżera zadań z menu konkretnej osoby.
   • Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy ten pasek zadań i wybrać zadanie brokera fx.
  • Następnie kliknij dokładne procesy i wybierz oprogramowanie antywirusowe.
  • Kliknij przycisk wyjścia, aby go określić.
  • Alternatywnie można często szybko wyłączyć oprogramowanie antywirusowe bez korzystania z opcji prawego przycisku myszy we wszystkich menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
   • Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę określonego oprogramowania na pasku zadań, aby pomyślnie otworzyć menu kontekstowe.
  • Wybierz menu startowe, które blokowało oprogramowanie antywirusowe.

  Chociaż Windows Firefox musi być uruchomiony, inne systemy antywirusowe dla komputerów lub laptopów mogą blokować, powiedziałbym, punkt dostępu organizacji wymagany przez ICS. Niektóre programy antywirusowe, takie jak BitDefender, mogą utrudniać udostępnianie połączenia internetowego.

  Czytając poniższe kroki, możesz bez wysiłku rozwiązać problemy z udostępnianiem Internetu, które mogą wystąpić w systemie Windows 10.

  vista wystąpił błąd podczas udostępniania połączenia internetowego

  Poinformuj miejsca, które rozwiązanie rozwiąże Twoje własne problemy z połączeniem internetowym, pozostawiając skojarzoną wiadomość na stronie z sugestiami poniżej.

  Matthew A jest niezależnym pisarzem, który napisał krótkie opowiadania dla wielu ludzi na różnych treściach komputerowych. Jest skierowany głównie do określonych systemów Windows wykonujących pracę i rzeczy wokół nich. Zwykle jest namiętny … Czytaj więcej

  Scroll to top