Rundll32.exe Powinien Usunąć Problemy Z Parametrami Printui.dll

Przyspiesz swój komputer już dziś.

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta
 • 3. Wybierz komputery, które chcesz przeskanować i rozpocznij proces przywracania
 • Wykorzystaj w pełni swój komputer dzięki temu oprogramowaniu — pobierz je i napraw swój komputer już teraz.

  W ciągu ostatnich kilku użytkowników niektórzy użytkownicy napotkali jeden kod błędu z parametrami rundll32.exe printui.dll. Ten problem może mieć kilka przyczyn. Teraz większość ludzi będzie je omawiać.Wiosna. 4 . dll to plik wykonywalny, który składa się z operacji używanych przez okna czatu systemu drukarki. Funkcje te można również wywoływać z partii, oprócz skryptu wiersza poleceń pliku, lub firmy mogą być uruchamiane interaktywnie z jednego konkretnego wspólnego wiersza poleceń.

  oraz

  Rundll32 Printui.dll, PrintUIEntry

  Co to jest Printui EXE?

  Printui.exe używa tych rozszerzeń .exe .file, częściej postrzeganych jako katalog modyfikacji ustawień .print. Jest sklasyfikowany jako efektowny plik Win32 EXE (aplikacja wykonywalna) opracowany przez firmę Microsoft dla systemu operacyjnego Microsoft® Windows®. Printui.exe można znaleźć we wszystkich systemach operacyjnych 10, Windows 8.1 i 8.

  rundll32.exe opcje printui.dll

  printui.dll może być zestawem konfigurowalnych zadań drukarki laserowej, zautomatyzowanych za pomocą okien dialogowych systemu drukarki. Funkcje te mogą również próbować być wywoływane ze skryptu, pliku wsadowego zestawu poleceń lub interaktywnie za pośrednictwem określonego wiersza poleceń.

  Dll printui.à działa z Rundll32.exe, dostarczając narzędzi do złożonych zadań, takich jak dodawanie, usuwanie, zarządzanie drukarkami, a ponadto dodawanie połączeń drukarek sieciowych.

  Otwórz serwer właściwości hostingu drukarki

  odblokowane struktury drukarki rundll32 printui./s

  Open property loading=”leniwy” Server Size=”(max-width: drukarka

  Podłącz PNG do drukarki sieciowej:

  rundll32.exe printui./in dll,printuientry /n LaserJetinternet komputerowy 2 . 0 drukarka, serwerlaserjet

  Ten, na który patrzysz, to SERWER, zainstalowany na dostosowanym kliencie i połączony z print.server

  Konfigurowanie pliku Inf za pomocą Rundll32:

  sterownik printui.Dll,printuientry /if /b "etykieta adresowa" C:DriverZebraZBRNZBRN /f.inf /r "10.10.10.89" /m "ZDesigner GK420t" / Z


  Przyspiesz swój komputer już dziś.

  Jeśli występują błędy komputera, awarie i inne problemy, nie martw się — Restoro może pomóc! To potężne oprogramowanie naprawi typowe problemy, ochroni Twoje pliki i dane oraz zoptymalizuje Twój system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc bez względu na to, czy masz do czynienia z przerażającym niebieskim ekranem śmierci, czy tylko z ogólną powolnością i ospałością, Restoro może w mgnieniu oka przywrócić komputer na właściwe tory!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Restoro
 • 2. Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta
 • 3. Wybierz komputery, które chcesz przeskanować i rozpocznij proces przywracania

 • /if Drukarka zainstalowana przy użyciu określonego pliku INF
  /b Podstawowy adres drukarki AddressLabel
  /f Ścieżka do pliku INF użytkownika drukarki
  /r Pokonanie nazwy portu lub adresu IP
  /m Oznaczenie modelu sterownika drukarki bezpośrednio z pliku INF
  /Drukarka Z do udostępniania, używaj tylko z opcji “/if”

  Usuń lokalny sterownik atramentu:

  rundll32 printui./m dll,printuientry /dd "LaserJet" /q

  /dd Usuń drukarkę lokalną ze sterownika modelu
  /m Nazwa sterownika drukarki
  /q Ukryj komunikaty o błędach

  Usuń połączenie drukarki sieciowej z komputerem:

  rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /dn /n "LaserJet" usuń /q

  Przynależność

  /dn — do urządzenia sieciowego.
  /n — nazwa maszyny.Aria-hidden=”true”>

  rundll32 printui.dll,PrintUIEntry/?

  Pakiet przykładowy:

  Jak się połączyć która drukarka będzie używać wiersza poleceń?

  Kliknij i w ten sposób zacznij wpisywać „cmd” w narzędziu Quest, aby otworzyć natychmiastowe okno poleceń.Wpisz „rundll32 printui.Kliknij Start, Panel sterowania, a następnie kliknij Od urządzeń do drukarek. Upewnij się, że producent dotyczący drukarki sieciowej jest wymieniony w sekcji „Drukarki”.

  @echo wyłączonePodłączanie drukarki systemowej @REM Batchif /i %nazwa_komputera:~0.2%==BE w imieniu przejścia /i Bernif %nazwakomputera:~0.Go 2%==bs BazyleaJeśli w /i %nazwakomputera:~0 przejdź.7%==widmo na LAPTOPPrzejdź do KONIEC:BernePodłączanie drukarki Bern Networked @REMrundll32 printui ./in dll,printuientry /n bezpośrednio do serverlaserjet_beIdź na koniec mojej sieci:BazyleaDodatek @rem printer printui baselrundll32.dll, PrintUIEntry /in /n w serverlaserjet_bsidź KONIEC:PRZENOŚ[email protected] dodatek SPECTRUMDrukarka sieciowa Rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /in /n SERVEROfficeJet_HOIść do

  Uruchamianie KONIEC:koniec

  33-bitowa funkcja DLL. Wschód
  rundll32, aby wybrać całość w wersjach systemu Windows, zaczynając od systemu Windows 95, ale tutaj jeździ tylko w trybie 32-bitowym.

  rundll32.exe opcje printui.dll

  składnia   RUNDLL32.EXE dll_name, punkt wejścia [opcjonalne_argumenty]przycisk  dll_name Pełna ścieżka wykorzystująca ostatnią bibliotekę DLL, aby upewnić się, że zostanie znaleziona określona biblioteka DLL.        Aby uzyskać wyniki, najlepiej użyć naszej krótkiej nazwy pliku.  Punkt wejścia Nazwa powiązana z każdym z naszych powodów punktu wejścia. Imię

  name i dll_name Tożsamość funkcji EntryPoint może być oddzielona pokojem lub spacją () lub przecinkiem (,)

  Tylko w niektórych przypadkach podwójne lub więcej przecinków będzie bardzo ważne, na przykład tutaj zastępujemy wartość 7 w nowej dyskusji Intl dla .dll cpl:

  W parametrach

  prawdopodobnie rozróżniana jest wielkość liter, Rundll32 może się zdarzyć, jeśli są dodatkowe spacje utknęły między bieżącymi funkcjami dll_name, przecinek również EntryPoint. Jeśli przekażesz błędną bibliotekę DLL z Dogbreed do Rundll32, program zakończy się niepowodzeniem bez zwracania odpowiedniego komunikatu o błędzie.

  Rundll32 został pierwotnie zmieniony tylko do użytku wewnętrznego firmy Microsoft. Może być używany ogólnie, wymaga również wywołania biblioteki Qui dll, może zawierać odpowiednią własną funkcję osobistą. którą Operacja nazywa twoją niesamowitą rodziną. Zobacz pełny numer Q164787.

  Istnieje wiele list „oszustw” Rundll32 [przykład] wysoko w Internecie, które z pewnością są wykorzystywane w większości przypadków, ale mogą pomóc w wielu nieprawidłowych kodach lub brakujących funkcjach oszczędzania. Oznacza to, że prawdopodobnie będzie istniało ryzyko, że po dłuższej aktualizacji systemu Windows zabronią one pracy (lub będą działać inaczej od samego początku).
  Istnieje wiele bardziej niezawodnych sposobów osiągnięcia tego samego wyniku.odes, takich jak polecenia „Uruchom wykonanie” lub po prostu „Powłoka: skróty do folderów”.

  gdzie poziom dźwięku wynosi jeden (lub więcej) w stosunku bezpośrednio do następujących wartości:

  początkowa historia przeglądania 10 ciasteczek 2 pliki tymczasowe 8 ulubionych offline, a także historia pobierania 04 oznacza dane 36 haseł sześćdziesiąt danych spójrz na filtr phishingu 128 danych odzyskiwania danych z witryny 256 Ukryj GUI podczas usuwania pamięci podręcznej 512 Nie używaj wielowątkowości w imieniu usuwania1024 Ważne tylko wtedy, gdy przeglądarka jest w trybie przeglądania prywatnego2048 kompleks do monitorowania danych4096 danych przechowywanych przez dodatki8192 Zapisz dane z pamięci podręcznej dla wybranych witryn

  Zablokuj stację roboczą:
  RUNDLL32.exe user32.dll, LockWorkStation
  nb to nieobsługiwany hack, w którym potencjalnie może się nie udać – na
  PowerShellFunkcja: Lock-WorkStation zaleca stare nowe rzeczy.

  „Jeśli jesteś bogaty, twój krewny może kupić twoje książki. Jeśli jesteś biedny, potrzebujesz biblioteki”, John Kenneth Galbraith

  Jak uruchomić kreator drukarki jako administrator?

  kliknij dowiedz się “Urządzenia połączone z drukarkami”.Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki atramentowej, którą chcesz wymusić otwarcie w trybie administratora.Kliknij „Właściwości” na prawie pasku menu.Z menu rozwijanego po prostu kliknij „Otwórz z powodu dowolnego administratora”.

  Qchange.vbs — przemyśl połączenie drukarki.
  PRNCNFG – skonfiguruj lub czasami zmień nazwę printero.
  Prnmngr – Dodaj, usuń, wylicz, a następnie podłącz modele drukarek.-
  regsvr32 Register anuluje lub rejestruje działającą bibliotekę DLL.
  DRUKARKA — wmic Skonfiguruj drukowanie dzięki uprzejmości — odnosząc się do opcji WMI.
  Q164787 Wiersz poleceń Rundll32.:
  powershell Uzyskaj -get-ciminstance informacje WMI.

  dodaj drukarkę Printui:
  rundll32 network.Dll,printuientry /ia /m /cserver “AGFA-AccuSet v52.”Intel” “Windows 3”
  /h /v 2000″ /f %windir%infntprint.

  InformacjaDodaj drukarkę lokalną:

  Wykorzystaj w pełni swój komputer dzięki temu oprogramowaniu — pobierz je i napraw swój komputer już teraz.

  Rundll32 Exe Printui Dll Options
  Rundll32 Exe Printui Dll Optionen
  Opcoes De Rundll32 Exe Printui Dll
  Rundll32 Exe Printui Dll 옵션
  Rundll32 Exe Opzioni Printui Dll
  Options De Rundll32 Exe Printui Dll
  Rundll32 Exe Printui Dll Alternativ
  Rundll32 Exe Opciones De Printui Dll
  Rundll32 Exe Printui Dll Opties
  Parametry Rundll32 Exe Printui Dll

  Rundll32.exe Powinien Usunąć Problemy Z Parametrami Printui.dll
  Scroll to top